Gevelbekleding : technisch

Gevelbekleding realiseren op een gebouw is minder eenvoudig dan het lijkt.

Een aantal belangrijke details zijn universeel en gelden voor alle types gevelbekledingen.

Dit zijn de belangrijkste.

Isolatie

Isolatie

Uiteraard start de opbouw van een gevel steeds met een geschikte isolatie die volgens de regels der kunst wordt aangebracht.

Ventilatie

Voldoende ventilatie

Gevelbekleding moet goed kunnen ventileren om de volle levensduur waar te maken. Warmte van binnen en kou van buiten zorgen voor grote temperatuurverschillen en condenswater. Door het toepassen van een dampscherm (3) en goed opgebouwd regelwerk (2) kan de bekleding al deze schommelingen in temperatuur opvangen.

Schema houten gevelbekleding

Vocht

Er dient altijd rekening gehouden te worden met het aspect vocht, zowel achter als op de gevelbekleding.

Het regelwerk dient vochtbestendig gerealiseerd te worden, hetzij door impregnatie van het hout of galvanisatie van de stalen profielen.

Verder wordt gevelbekleding best niet tot op de grond doorgetrokken. Dit om de ventilatie te faciliteren, maar in geval van houten gevelbekleding ook om opspattend water en vuil te vermijden.

Opbouw Renson

Ruimte om te "werken"

Onder invloed van de temperatuur en vochtigheid gaan alle materialen voor gevelbekleding in min of meerdere mate uitzetten en krimpen.

In het concept van de gevelbekleding is het dan ook belangrijk om hier rekening mee te houden.

Hier een oplossing met een clips systeem van Linarte van Renson dat onderlinge beweging van de lamellen toelaat.

Siniat

Brandveiligheid

Vooral bij houten gevelbekleding is het van belang om bij de opbouw van de gevel rekening te houden met de voorschriften inzake brandveiligheid.

Deze zijn onder meer functie van het type hout en de hoogte van het gebouw.

Brandbeschermingsplaten kunnen hier een oplossing  bieden.

Oudenaarde
Rectangle 4